Drum Circle

Bubnování

Bubnování se řadí mezi nejstarší formy komunikace. Buben si našel cestu do všech koutů světa a plnil důležitou funkci v kmenových strukturách.
Hlavní přínos společného bubnování je propojování kmene ve společném rytmu a společném naladění. V některých kmenech se před každým zasedáním rady bubnovalo, zejména před důležitými rozhodnutími. Spojení skrze společný rytmus usnadňuje komunikaci, boří sociální bariéry, uvolňuje napětí, vytváří pocit sounáležitosti, důvěry a štěstí. Moderní podoba těchto prastarých rituálů je metoda Drum Circle.

Drum Circle

Vedený Drum Circle, neboli bubnovací kruh, je metoda rozvinutá Arthurem Hullem na Havaji. Jde o certifikovanou metodu vedení skupin lidí za použití bubnů a perkusních nástrojů. Hudba nebo melodie není cílem aktivity, ale vzniká jako vedlejší produkt spolupráce a interakce v rámci skupiny.
Bubnování slouží jako metafora pro aktivaci týmových procesů jako je komunikace, podpora, týmový duch, vedení týmu a schopnosti následovat, důvěra a provázanost jednotlivých oddělení.

Facilitátor

Program vede facilitátor, tedy někdo, kdo proces neřídí, ale umožňuje, aby se odehrál. Během procesu facilitátor na sebe bere několik rolí podle aktuální potřeby a možnosti skupiny. Ze začátku skupinu řídí přímo a postupně se posouvá do pozice dirigenta, kdy už skupina nepotřebuje být řízena direktivně a zvládne pracovat sama s rytmem a měnit průběh procesu podle okolností a potřeb skupiny.

Pro firmy

Skupinové bubnování je skvělý program vhodný pro konference a oslavy nebo jako team building či leadership program.

Konference

Týmové Bubnování zesiluje schopnost koncentrace účastníků a uvolňuje atmosféru. Po společném zážitku z bubnování jsou lidé vyladěni na stejnou vlnu a udrží soustředěnou pozornost až 90 minut. Bubnování je tak skvělý program pro konference, ať už na úvod, po obědě nebo na závěr programu jakožto oslavu a uvolnění účastníků.
Délka: 45 – 60 minut
50 – 1 000 osob

Team Building

Týmové bubnování dokáže účastníky nabudit, stmelit, uvolnit a zábavnou formou posílit týmové procesy jako jsou komunikace nebo vedení druhých. Program je vhodný pro malé až středně velké týmy.
Délka: 45 – 90 minut
10 – 50 osob

Pro školy

Bubnování ve škole má stejně pozitivní dopad jako ve firmách. Funguje jako prevence šikany, odstraňuje sociální bariéry, prohlubuje vztahy mezi žáky i učiteli. Uvolňuje přebytečnou energii, takže je skvělým nástrojem pro práci s dětmi s ADHD syndromem.

Školní bubnování

Celoškolní akce jak pro první i druhý stupeň ZŠ tak pro SŠ. Skvělá forma zahájení nebo zakončení školního roku nebo k příležitosti oslav nebo projektových dnů.
Délka: 45 minut
200 – 350 žáků
50Kč na žáka

Psychohygiena

 

Bubnování je vhodné i pro pedagogický sbor jako prevence syndromu vyhoření a uvolnění napětí. Bubnování skvěle doplňuje energii a zbavuje stresu spojeného s profesí učitele.
Délka: 90 minut
20 – 50 pedagogů
350 – 500,- Kč na osobu

 

Galerie

Rychlý kontakt

Jméno*

Email*

Zpráva

Aktuálně z blogu

Chůze přes žhavé uhlí 19.10.

Poprvé v Černošicích, mém domově, pořádám celodenní veřejný Firewalking s plným programem, jak jste ho mohli zažít ...celý článek